Gelişim ve Değişim

Her bireyin hayatında yer alan ve yer alacak olan temel yaşam kuram ve kurallarının başlıcalarındadır gelişim ve değişim. Farkında olarak veya farkında olmayarak bu iki temel kavramı hayatımızın her döneminde yaşayarak. Deneyim ve tecrübe sahibi oluruz. Gelişimin insan hayatında ki rolü ise değişime göre daha fazla şekilde fark edilir durumdadır. Değişimi ise zaman süreci içerisinde zamanın ve hayatın getirdiklerine eş değer olarak veya bilinçli olarak hayatımıza dahil ederek hayatımızı devam ettiririz.  Gelişimin insanlığın hayatında oynadığı rol ise oldukça önemli olmak ile beraber gelişimi bilinçli ve kontrollü şekilde yaşadığımızda değişime dair ön görülerimizi oluşturmuş oluruz. Gelişim bireyin öncelikli olarak yaşadığı dünyayı, hayatı ve kendisini algılaması ile başlar. Bu bilgiler ışığında birey hayatının gelişim sürecinin her daim olduğunu fark ederek gelişime eş değer olan değişimin kapısını açmış olur. 

Gelişime ve değişime ne kadar sahibiz ve bu iki temel kavrama karşı bakış açımız nedir. Gelişim her bireyin hayatında yer alan bir kavramdır ve gelişim adına gerçekleştirilen, her bir eylem ileriye dönük olarak gerçekleştirilen birer yatırım olma halini taşımaktadır. Ayrıca gelişime dair gruplandırmayı söz konusu edersek iki grup üzerinde temel olarak ayrımı gerçekleştirebiliriz. Bu iki ayrımın biri pozitif bir diğeri ise negatif ayrımlardır ve bilinçli ve bilinçsiz olarak hayatlarımızda yer veririz. 

Bilinçli Gelişim;

Bilinçli gelişim bireyin yaşadığı dünya üzerinde kendisini, hayatını, yaşam alanını, var oluşu ile bir bütün olan dünyayı algılayıp tanıması ile başlar. Bilinçli gelişim temel kuralı bu ve benzeri kavramlar ile gerçekleşmesidir. Ayrıca bilinçli gelişim süreci içerisinde olan birey zamanın ve zamanın gereksinimlerinin farkına vararak, farkındalık içerisinde gelişim sürecine başlar ve sürecin hayatı boyunca devam edeceği bilincinde kendi gelişimine dair farkındalık ile bu süreci pozitif şekilde kontrollü bir irade hali ile devam ettirir. Pozitif ayrımdır.

Bilinçsiz Gelişim;

Bilinçsiz gelişim ise tam olarak bilinçli gelişimin gidişatına zıt olarak ilerlememek ile birlikte bireyin sadece zamanın akışı içerisinde edinmiş olduğu ve edinmek istediği ilerleme noktalarına tamamen kör noktalar oluşturarak kendi güzergâhında ilerlemesi ile gerçekleşir. Bilinçli gelişime nazaran bilinçsiz gelişim hayata, dünyaya, yaşama ve kendisine dair olan gerçeklik mitlerine karşı sergilemiş nötr tavır ile hayatı boyunca devam ettirir. Gelişimin farkındadır ama bireysel olarak gelişime kendisini kapatmış durumda gelişimine eşlik eder. Negatif ayrımdır. 

Peki değişim, her birimiz yaşam boyu değişime tabii olarak yaşarız hayatlarımızı peki bizler bu değişimlere ve değişim süreçlerine hakimiz ve bilincindeyiz. Gelişim kadar, değişimde hayatımızda önemli bir yer almaktadır. Değişim hayat sürecimiz içerisinde gelişime kıyasla zamanla gerçekleştirdiğimiz ve gerçekleşen bir kavramdır. Değişimin en faydalı olanı ise zamana uyum sağlayarak, zamanın ve çağın getirilerine ve gereksinimlerine karşı öncelikle içsel olarak sonrasında dışa dönük olarak hayatımıza dahil ettiklerimiz ile içsel ve dışsal yenilinme ve değişime tabii tuttuklarımız ile yer edinir hayatımızda. 

Değişimin de kendi içerisinde oldukça fazla ayrımlara ayırabilir ve bu ayrımlar neticesinde olumlu ve olumsuz olmak üzere gruplandırabiliriz. Değişimin öncelikli olarak içsel olduğunu bilmemiz ise bize en büyük faydayı sağlayacağı gerçeğini bilmektir. Değişimi söz konusu eden bireyler zamanın, hayatın bize sunduklarına ve sunacaklarına karşı olumlu şekilde tutum içerisine girmemize etkili olan bir yaklaşım şeklidir. İçsel olarak yaşadığımız her bir değişimi duygu, düşünce, davranış biçimlerimize karşı gösterdiğimizde dışa dönük olarakta faydalarını görmemiz oldukça fazla şekilde söz konusu edilir. 

Özelikle bu iki temel kavramı hayatlarımıza yaşam  boyunca farkındalık ve bilinçli şekilde dahil ettiğimiz de, kendimize karşı gerçekleştirmiş olduğumuz  zaman içerisinde kazanımları fazlaca olan yatırım şekline sahip olmuş oluruz.  Her ne kadar birbirinden ayrı gibi görünse de gelişim ve değişim ikisi de bir bütünün yani insanın her daim bütünlük içerisinde yaşam boyu bilinçli ve kontrollü şekilde muhafaza etmesi gerekenler arasındadır. 

Prof. Uzm. Yaşam Koçu

UĞUR KILIÇ 

Güven ve Değer Veriyoruz

“ Sadece ben olarak dinlendiğim yerden tek bir başlık ile yeteneklerim, becerilerim, deneyimlerim ve tecrübelerim, eğitimlerim ile sizlerle birlikteyim. ”

Hakkımda

Hakkımda daha fazla bilgi edinebileceğiniz sayfamı bu sayfada bulabilirsiniz.

Hizmetlerimiz

Size özel bir çok hizmetimizi incelemek isteyebilirsiniz. Lütfen ilgili sayfaya bir bakın.

Öneriler

Sizin için bazı kitap, yazı, film ve şarkı gibi önerilerim var, incelemek ister misiniz?

İletişim

Benimle hemen iletişime geçebilirsiniz. Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarım.